Kontakt – slik kjem du hit

Køyr E39 mellom Bergen og Oppedal. Ved Matre ta av ved skilt mot Stordalen. Etter ca 25 min kjem du til Stordalen. Det er og ein fin rundtur å fortsette over fjellet ned til Sognefjorden.
Sjå kartet for meir informasjon.

Kontakt oss

Tomtane vert selde av Østerbø grunneigarlag i Ikjefjord

Østerbø grunneigarlag, org.nr.: 896 223 372
v/ Oddvar Østerbø
Ikjefjord 248, 5962 BJORDAL

Tlf.: 970 37 566
E-post: oddvar.osterbo@enivest.net

Kontakt oss via telefon eller e-post for å avtale visning