Stordalen hyttegrend

Ekte hyttekos i Stordalen får du i Stordalen hyttegrend. Dette er det første feltet vårt som vart bygd ut på slutten av 1970-talet. Her er 60 eksisterande festetomter plassert nedover dalen ved Blyvatn. No er det fornying på gang i denne koselege grenda. Det blir utbygd kloakkanlegg og vegar i 2020. Feltet er utvida med 15 nye, sjølveigande tomter som kjem for sal no.

  • 75 tomter (60 festetomter, 15 nye sjølveigande),
  • Utbygd frå 1976, under fornying 2019/2020
  • Omlag 15 tilgjengelege tomter
  • Stordalen hyttegrend ligg på ca 550 moh. og har bra med snø om vinteren
  • Breidband og telenor 4G
  • Gratis fiskekort i grunneigarane sine fjellvatn
  • Hyttetomtene er 1-1,5 daa

Byggeklart og under planlegging

Ny reguleringsplan er godkjend 2019. Utbygging av kloakkanlegg 2020. Det er opna for bygging av veg fram til alle tomtar.

Pris

Ta kontakt for pris og ledige tomter. Ta kontakt for uforpliktande visning når det passer deg.

Tilkomst

  • Køyr E39 nordover frå Bergen. Etter ca ein time ta av til høgre på Matre mot Stordalen. Etter ca 25 minutt kjem du fram til fellesparkering like ved Stordalsvegen.
  • Parkeringsplass ved hyttefeltet er opparbeidd og asfaltert
  • Vinteropen veg frå Matre.

Ledige tomter

15 nye tomter for sal i Stordalen hyttegrend. Sjå oversikt på kartet

Kart Stordalen hytte